Klasyfikacja GHS, część 3: Jak może ucierpieć dokładność GHS SDS?

Udostępnij:

Ten artykuł jest częścią trzyczęściowej serii firmy ERA na temat klasyfikacji zagrożeń GHS. Część trzecia to studium przypadku dotyczące siarki, podkreślające znaczenie posiadania wielu wiarygodnych źródeł informacji chemicznych w celu sporządzenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznej.